Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas rejestracji konta w sklepie internetowym Elite Zoo są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb działalności sklepu .

Dokonując zakupu Kupujący akceptuje Regulamin oraz udziela zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych na potzreby realizacji Zamówienia.

                                            Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Elite-ZOO Robert Wiśniewski

Adres  ul.Gliwicka 248 43-190 Mikołów  

NIP:  641-188-44-46

tel: 506185144

mail: sklep@elite-zoo.com

RODO, czyli Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

TAK  -     Wyrażam zgodę na przetwarznie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych     Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

TAK -  Wyrażam zgode na przekazanie moich danych osobowych,adresu e-mail,numery telefonu Firmom spedycyjnym w celu realizacji Zamówienia.

TAK -  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą -mail  powiadomień związanych z realizacją Zamówienia

TAK -  Wyrażam zgodę na otrzymywanie  drogą telefoniczną powiadomień związanych z realizacją Zamówienia

TAK -  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e-mail oraz SMS informacji marketingowych

Oświadczam że jestem świadomy/a iż podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo do ich wglądu i poprawiania oraz usunięcia (prawo do zapomnienia danych osobowych)

 

 Dane osobowe odbiorcy są przetwarzane przez Administratora:

1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy

2.w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
4. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonym przez Odbiorcę zgody.

Dane osobowe Odbiorcy bedą przechowywane przez okres trwania umowy (realizacji procesu sprzedaży) oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,na czas zgodny z prawnie obowiązującymi przepisami,a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora,w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,do czasu cofnięcia przez Odbiorcę zgody.

Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych,prawo do wniesienia sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Odbiorca ma prawo wniesienia skargi do GIODO ,gdy uzna iż przetważanie danych osobowych dotyczących Odbiorcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016.

Odbiorcą danych będą :

Elite-Zoo Robert Wiśniewski.Dane mogą być przekazane Partnerom współpracującym z Administratorem (firmy spedycyjne,Poczta Polska ) w celu wykonania usługi.

Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane osobowe odbiorcy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ,w tym również w formie profilowania.

Profilowanie polegało będzie na ewentualnym proponowaniu odbiorcy produktów/usług najlepiej dopasowanych ,jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.


Informacje o plikach Cookies
W sklepie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb, w tym również do prawidłowej obsługi procesu składania zamówień. Dane te zostają zapisane w pamięci przeglądarki internetowej w postaci niewielkich plików tekstowych, tzw. cookies. W przypadku standardowej konfiguracji Twojej przeglądarki większość zapisanych plików cookies jest automatycznie usuwana po opuszczeniu stron naszego sklepu - trwale zastają zapamiętane jedynie pliki cookies dotyczące wersji językowej przeglądanych stron. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie tylko przy ponownej wizycie w naszym sklepie. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

Możesz samodzielnie zmienić ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie obsługi cookies - pamiętaj jednak, że w przypadku całkowitego zablokowania obsługi plików cookies dokonanie rejestracji zamówienia w naszym sklepie nie będzie możliwe.