Regulamin sklepu

1. Zakres ważności regulaminu

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy firmą Elite ZOO Robert Wiśniewski ul. Gliwicka 248, 43-190 Mikołów (zwaną poniżej Elite ZOO) i jej Klientami w sklepie internetowym www.elite-zoo.com.

2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia

 1. Przebieg procesu zamówienia
  • Elite ZOO oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt domowych. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości, pojemności. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
  • Klikając na przycisk "KOSZYK", wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
  • Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk "ZAMÓW" po lewej stronie. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
  • Następnie, klikając na przycisk "KONTUNUUJ", Klient przechodzi do przedostatniej strony "Podgląd", na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia (w tym ustawowy podatek VAT), dostawy i kosztów przesyłki.
  • Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE". Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.

b.Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w sklepie Elite ZOO służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk "POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE". Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z Elite ZOO następuje w momencie, gdy Elite ZOO przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).

c. Limity zamówienia

Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta Elite ZOO kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.

3. Ceny i koszty przesyłki

 1. Ceny

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki.

 1. Koszty przesyłki
 • Dostawa kurierem  DPD lub FEDEX           21 zł -paczka do 5 kg
 • Paczkomaty Inpost                                      19 zł -paczka do 5 kg
 • Odbiór osobisty (wyłącznie po uprzednim zakupie w sklepie przez internet)

.Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia zawartości paczek dokonane przez służby policyjne i celne.Nie wysyłamy kosmetyków i artykułów chemicznych za granicę Polski.

We are not responsible for damage and destruction of the contents of packages made by police and customs.We dont send cosmetics and chemical articles out Poland.

4. Dostawa

Elite ZOO dostarcza swoje towary tylko do konsumentów. Dotyczy to wszystkich krajów.

Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu zaksięgowania płatnościza zamówienie.Informacjao dostawie i kosztach przesyłki dostępna jest tutaj.

Dostawa odbywa się w godzinach 09:00-13:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera.

W przypadku, gdy Elite ZOO nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, ponieważ nie może ich już otrzymać od dostawcy, Elite ZOO może wypowiedzieć umowę. Wówczas Elite ZOO powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, Elite ZOO zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu płatności.

Dostawy wewnątrz Unii Europejskiej nie podlegają obowiązkowi celnemu. W przypadku dostaw do krajów pozaunijnych, w szczególności Szwajcarii, obowiązek celny, podatkowy oraz inne mają zastosowanie i dopełnienie ich leży po stronie Klienta.

Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Elite ZOO. Elite ZOO ma wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.

W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Elite ZOO przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z Elite ZOO. Klientowi nie przysługuje w tej kwestii prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji jest dostępnych w naszym regulaminie o ochronie danych osobowych.

5. Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje własnością Elite ZOO, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Elite ZOO.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje. W przypadku dalszych pytań, Klient może skontaktować się z Elite ZOO.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny - w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Elite ZOO telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Elite ZOO Robert Wiśniewski ul. Gliwicka 248 43-190 Mikołów, telefon: 32 322 05 04, sklep@elite-zoo.com) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy.

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Elite ZOO w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, Elite ZOO zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty zakupu produktów, bez kosztów dostawy i zwrotu towaru niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność - z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. Elite ZOO zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:

Elite ZOO Robert Wiśniewski
ul. Gliwicka 248
43-190 Mikołów

Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.

Elite ZOO nie ponosi kosztów zwrotu towaru.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany). Dotyczy produktów kosmetycznych hermetycznie zamkniętych.

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr paragonu, data wystawienia: ……………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

należące do  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                               

 

 

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

 

……………………………………………………………………                                                       ……………………………………………………………   
            (miejscowość, data)                                                                                                  (podpis)  

*niepotrzebne skreślić

7. Gwarancja i odpowiedzialność

W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.

Naszym obowiązkiem prawnym jest dostarczenie zamówionego towaru bez wad. Jeżeli jednak otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub uszkodzi się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego, o ile gwarancja została udzielona np. przez producenta, importera lub sprzedawcę, warunki gwarancji zostały wyszczególnione w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymałeś wraz z towarem, a wada, która wystąpiła, objęta jest gwarancją i nie upłynął jeszcze jej okres.

8. Metody płatności i kupony

Metody płatności

Metody płatności dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy Przelewy24, Pay-U, przelew na polskie konto bankowe lub system PayPal. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, Elite ZOO zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

1.Przelew natychmiastowy Przelew24, Pay-U

Szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę Elite ZOO.

2. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)

Prosimy przelać należną kwotę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

 

Dane do przelewu na polskie konto bankowe:

Rachunek bankowy: M Bank
Nr konta dla przelewów w PLN: M Bank 92 1140 2004 0000 3802 7412 2643
Odbiorca: Elite ZOO Robert Wiśniewski
Adres odbiorcy: ul. Gliwicka 248 43-190 Mikołów
Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku
Numer konta w systemie IBAN: PL 92 1140 2004 0000 3802 7412 2643
Kod SWIFT/BIC banku: BREXPLPWMBK

3.Koszty transakcji

Przy wyborze płatności przez system PayPal będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 3 zł.

9. Ochrona danych osobowych

Firma podchodzi do ochrony danych osobowych klientów bardzo poważnie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych

                                         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Elite-ZOO Robert Wiśniewski

Adres  ul.Gliwicka 248 43-190 Mikołów  

NIP:  641-188-44-46

tel: 506185144

mail: sklep@elite-zoo.com

 

Dane osobowe odbiorcy są przetwarzane przez Administratora:

1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy

2.w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy,w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego.

3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
4. na podstawie zgody - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonym przez Odbiorcę zgody.

Dane osobowe Odbiorcy bedą przechowywane przez okres trwania umowy (realizacji procesu sprzedaży) oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,na czas zgodny z prawnie obowiązującymi przepisami,a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora,w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,do czasu cofnięcia przez Odbiorcę zgody.

Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych,prawo do wniesienia sprzeciwu,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Odbiorca ma prawo wniesienia skargi do GIODO ,gdy uzna iż przetważanie danych osobowych dotyczących Odbiorcy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016.

Odbiorcą danych będą :

Elite-Zoo Robert Wiśniewski.Dane mogą być przekazane Partnerom współpracującym z Administratorem (firmy spedycyjne,Poczta Polska ) w celu wykonania usługi.

Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane osobowe odbiorcy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ,w tym również w formie profilowania.

Profilowanie polegało będzie na ewentualnym proponowaniu odbiorcy produktów/usług najlepiej dopasowanych ,jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.

TAK  -     Wyrażam zgodę na przetwarznie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych   Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

RODO, czyli Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

TAK -  Wyrażam zgode na przekazanie moich danych osobowych,adresu e-mail,numery telefonu Firmom Spedycyjnym w celu realizacji Zamówienia.

TAK -  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e -mail  powiadomień związanych z realizacją Zamówienia

TAK -  Wyrażam zgodę na otrzymywanie  drogą telefoniczną powiadomień związanych z realizacją Zamówienia

TAK -  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e-mail oraz SMS informacji marketingowych

Oświadczam że jestem świadomy/a iż podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo do ich wglądu i poprawiania oraz usunięcia.

 

 

10. Oferent sklepu

Elite ZOO
ul. Gliwicka 248
43-190 Mikołów
Właściciel: Robert Wiśniewski
NIP: 641-188-44-46
tel. 32-322-05-04
tel.kom. 506-185-144
e-mail. sklep@elite-zoo.com

11. Regulacja końcowa

W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej. Działamy zgodnie z polskim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Ta klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.

Stan prawny regulaminu sklepu: 01.03.2018